Η περίοδος των Χριστουγέννων και το πνεύμα των γιορτών εκφράζουν – εκτός από την ανάγκη για ανθρώπινη συναναστροφή – και την έμφυτη διάθεση του ανθρώπου να διερευνήσει την προέλευσή του και να συνδεθεί  με το τοπίο γύρω του. Διενεργώντας μια εσωτερική ανασκόπηση, ανατρέχει στις ρίζες του και ενσωματώνεται στο φυσικό[…]